ziar

Rozrost Ziarna + Rekrystalizacja

Automat komórkowy – Naiwny rozrost ziaren. Możliwa jest zmiana warunków brzegowych, sąsiedztwa komórek, sposobu losowania. Po rozroście następuje rekrystalizacja dynamiczna (DRX)

Aplikacja

Żródło

ziar2